Java fillon edhe me një gëzim tjetër, me ribotimin e librit tim,  “Lepurushi me numrin 9”.

 

Titulli: Lepurushi me numrin 9

Autori: Roland Lushi

 

Piktor: Kosta Raka

Formati : 17x24cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2023

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Lushi, Roland

Lepurushi me nr.9 : përrallë / Roland Lushi. – Tiranë : Ada,

2023.

16 f. : me il. ; 24 cm.

ISBN 978 9928 398 22 2

1.Letërsia shqipe

 

2.Letërsia për fëmijë

3.Përralla

 

821.18 -93 -34