…Misteri më i madh i jetës është përditëshmëria në lëvizje: je kështu bëhesh ashtu, je shëndoshë e mirë sëmuresh befas; je e sëmurë pastaj o shërohesh o vdes.

Misteri më i madh i jetës përditëshme, je ti vetë. Ti, i njejti person, në fakt nuk je i njejti; ndryshon orë e çast dhe gjithë ky ndryshim me një qëllim të madh: ti përshtatesh jetës sa më shumë të mundësh…

 

 

Titulli: Loja

Autor: Petrit Sulaj

Redaktore Lida Lazaj

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Botimi i parë: 2022

Formati : 14x20cm

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, dhjetor 2022

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Sulaj, Petrit

Loja : roman/ Petrit Sulaj

– Tiranë : Ada. 2022

168 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-00-0

1.Letërsia shqipe 2.Romane

821.18 -1