Ky libër botohet nën kujdesin e vajzës së autorit, zonjës Lindita Korro

Titulli: Loti përmbi valë
Autor: Xhafer Korro

Përgatiti për botim dhe radaktoi: ILIAZ BOBAJ

Struktura grafike realizuar: Grafika “ADA”

©Të gjitha të drejtat i përkasin autorit
ISBN: ISBN 978-9928-296-82-5

Formati : 14x20cm

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7
Cel: 068 22 190 16

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese”ADA”

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Korro, Xhafer
Loti përmbi valë : poezi / Xhafer Korro ;
red. Iliaz Bobaj. – Tiranë : Ada, 2019
100 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-82-5
1.Letërsia shqipe 2. Poezia
821.18 -1

Xhafer Korro u lind në vitin 1937, në fshatin Kala të Këlcyrës, në rrethin e Përmetit, në një familje traditase.
Gjyshi i tij ka qenë emigrant në SHBA, në një periudhë prej dhjetë vjetësh, duke qenë edhe anëtar i shoqërisë së mirënjohur ‘’Vatra’’.
Njihte mirë anëtarët e kësaj shoqërie dhe Fan Nolin.
Kur u kthye në atdhe, ai solli me vete vetëm libra shqip, të cilat i vuri në shërbim të mësimit të gjuhës sonë amtare. I ati i tij ishte një njeri punëtor dhe familjar i mirë.
Në një mjedis familjar, u rrit dhe u edukua Xhafer Korro, duke trashëguar edhe cilësitë dhe virtytet më të mira të traditës së familjes së tij. Në vitin 1947 filloi shkollën fillore në fshatin Limak, për të vazhduar shkollën 7-vjeçare në Tiranë, pranë xhaxhait të vet. Më pas vazhdoi Shkollën Pedagogjike në Tiranë, ku mësues letërsie ka patur shkrimtarin tonë të shquar, Petro Marko, për të cilin ka patur një dashuri dhe nderim të veçantë. Po kështu njihte nga afër dhe çmonte Sejfulla Malëshovën.
Pas mbarimit të pedagogjikes, ka punuar mësues në Përmet, në fshatrat Kala, Malshovë, Leskaj. Rreth 30 vjet ka punuar në fshatin Limar.
Në vitin 1971-72 kreu studimet me korrespodencë, në Universitetin e Tiranës, dega histori-gjeografi. Më pas punoi disa vjet mësues në fshatin Leskaj. Në vitin 2006 botoi librin e tij të parë me poezi ‘’Malli në vite’’.
Prej vitit 2006 jeton pranë vajzës së tij, në Florida, SHBA.
Ky është libri i tij i dytë me poezi.