Tregime te zgjedhura

Konstandin Dhamo

Redaktore: Ela Dhamo

Në kopertinë: Dritë dhe Errësirë – tablo nga CHAGALL

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-296-52-8

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall 32. Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, shtator 2019

Shtypur në shtypshkonjë e shtëpisë botuese”ADA”

Të gjitha librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë.

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dhamo, Konstandin
Mikeshat e Bllokut : tregime të zgjedhura / Konstandin Dhamo ; Ela Dhamo.
– Tiranë : Ada, 2019
324 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-52-8
1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela
821.18 -32