Titulli: Monologu i nënës

Autor: Dhori Kita

 

Botimi i parë: 2022

 

ISBN: 978-9928-362-23-0

Formati: 13.5x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit.

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. “Mihal Grameno”, Pall.32, Ap. 7

www.botimetada.com

Tiranë, shkurt 2022

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Kita, Dhori

Monologu i nënës : poezi / Dhori Kita.

– Tiranë : Ada, 2022

80 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-23-0

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

 

Pak fjalë për miqtë e mi lexues.

 

Në kohë të ndryshme dhe për ngjarje të veçanta, që

njeriu kalon në jetë, kam shkruar poezi, ese, rrallë

ndonjë tregim, por, këto që po botoj janë të një natyre

krejt të veçantë për mua, pasi lidhen me tri evente të

jetës sime siç janë: përfundimi me sukses i misionit

si mësues i gjuhës dhe letërsisë shqipe, ndarja me

Korçën dhe nga nxënësit e mi të dashur, me të cilët

kalova pjesën më aktive të jetës dhe shpesh largimi

nga nëna.

Boshllëkun që më krijuan këto ndarje, në mënyrë

graduale, e mbusha me shkrimet poetike, që buruan

vetvetiu nga qenia ime.

Nuk e kisha menduar se do të vinte një ditë për t’i

botuar në një libër të veçantë, por ja që ndodhi.

Me shpresën se diçka të dobishme sjell me poezitë

e mia.

Autori