Flora ka sot ditëlindjen e shtëpia botuese ADA po i bën një surprizë duke publikuar librin e saj të fundit e duke i uruar nga zemra edhe 100 vjet të lumtura e plot shëndet!

 

 

Autor: Flora  Shabi

Titulli: Not mbi fletë

Redaktor: Ramiz Ali. Sopaj

 

Botimi i parë: 2023

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, dhjetor 2023

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Not mbi fletë / Flora Shaba.

– Tiranë : Ada, 2023.

ISBN: 978-9928-398-82-6

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1