Në këtë mesjavë  shtëpia botuese “ADA” publikon botimin e saj më të fundit:

“ORA E ZEZË E SË MARTËS” me autor NURI PLAKU

 

 

Redaktor: Aleksandër Bardhi

Recezentë: Sherif Bali

Korrektor letrar: Vasil Prifti

Skicat: Bashkim Alushi

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Plaku, Nuri  Ora e zezë e së martës:

poemë /Nuri Plaku;

Red: Aleksandër Bardhi

Tiranë: Ada, 2020

68 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-35-5

1.Letërsia shqipe         2.Poezia

821.18 – 1​