Fundjava me shumë botime tek “ADA”

VJERSHA DHE FABULA PËR FËMIJË
PËR MUA S’KA ENIGMË
Autori: ARBEN PETRI TREBICKA
Redaktoi: YLA NEZIRI
Korrektoi: Flonja ANDRANJI
Vizatimi i kopertinës: Artemis POPLLO

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-269-77-5

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë shkurt 2019

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

TË GJITHË LIBRAT E BOTUAR NË SHTËPINË BOTUESE “ADA”
MUND TË GJENDEN NË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE TIRANË

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Trebicka Petri, Arben
Për mua s’ka enigmë : vjersha dhe fabula për fëmijë / Arben Petri Trebicka ; red. Yla Neziri. – Tiranë : Ada, 2019
108 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-77-5
1.Letërsia shqipe 2.Letërsia për fëmijë 3.Poezia
821.18 -93 -1

Në vënd të parathënies

Në qoftë se imagjinata do të kishte kufij ato do fillonin dhe do të mbaronin në botën e brendshme fëminore.
Nëpërmjet këtyre vjershave enigmatike, dua t’u jap një shtytje, imagjinatës suaj fëmijë. Nuk është aspak e vështirë, përkundrazi do të jetë akoma më zbavitëse për ju.
Në qofë se e keni marrë vëllimin tim të parë me vjersha:”ILAÇI I DITURISË”, jam i sigurt që jeni zbavitur duke ngjyrosur skicat si edhe jetën tuaj me ngjyrat e ylberit. Ndërsa në këtë vëllim vjershash do të argëtoheni akoma më tepër duke plotësuar fjalët që mungojnë.
Qëllimisht zgjodha të përdor këtë taktikë sepse do t’ju ndihmojë në të ardhmen, pse jo, edhe që tani të mund të krijoni disa vjersha tuajat të cilat do të mund ti ndani kënaqësisht me shokët dhe shoqet tuaj fillimisht dhe në të ardhmen, nëpërmjet një libri, me gjithë botën.
Mos humbisni kohë, pra përvishjuni punës.
Lexim të këndshëm ju uroj.