PËR MUA S’KA ENIGMË

 

VJERSHA DHE FABULA PËR FËMIJË

Autori: ARBEN PETRI TREBICKA

Redaktoi: YLA NEZIRI

Korrektoi: Flonja Andranji

Vizatimi i  kopertinës: Artemis Popllo

 

Botimi i parë, 2019

ISBN: 978-9928-269-77-5

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë shkurt 2019

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

 

 

TË GJITHË LIBRAT E BOTUAR NË SHTËPINË BOTUESE “ADA”
MUND TË GJENDEN NË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE TIRANË

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Trebicka Petri, Arben

Për mua s’ka enigmë : vjersha dhe fabula për fëmijë / Arben Petri Trebicka ; red. Yla Neziri. – Tiranë : Ada, 2019

108 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-269-77-5

1.Letërsia shqipe      2.Letërsia për fëmijë      3.Poezia

821.18 -93 -1

 

 

Në vënd të parathënies

 

Në qoftë se imagjinata do të kishte kufij ato do fillonin dhe do të mbaronin në botën e brendshme fëminore.

Nëpërmjet këtyre vjershave enigmatike, dua t’u jap një shtytje, imagjinatës suaj fëmijë. Nuk është aspak e vështirë, përkundrazi do të jetë akoma më zbavitëse për ju.

Në qofë se e keni marrë vëllimin tim të parë me vjersha:”ILAÇI I DITURISË”, jam i sigurt që jeni zbavitur duke ngjyrosur skicat si edhe jetën tuaj me ngjyrat e ylberit. Ndërsa në këtë vëllim vjershash do të argëtoheni akoma më tepër duke plotësuar fjalët që mungojnë.

Qëllimisht zgjodha të përdor këtë taktikë sepse do t’ju ndihmojë në të ardhmen, pse jo, edhe që tani të mund të krijoni disa vjersha tuajat të cilat do të mund ti ndani kënaqësisht me shokët dhe shoqet tuaj fillimisht dhe në të ardhmen, nëpërmjet një libri, me gjithë botën.

Mos humbisni kohë, pra përvishjuni punës.

Lexim të këndshëm ju uroj.