… Isha një vajzë e re, 19 vjeçe, e lidhur me shtëpinë, me punën që bëja dhe me dashurinë për shkollën. Por edhe e mbushur me ëndrra, si gjithë moshataret e mia, e vetëdijshme që ato mbeteshin vetëm ëndrra. E tillë ishte jeta jonë, në një shtet të mbyllur e të vetëizoluar nga bota…

 

Autore: Valbona Mitaj Hyka

Redaktor: Ndue Lazri

Kopertina: Gabriele Zani

 

 

Botimi i parë: 2022

Formati : 14x20cm

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, dhjetor 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Hyka, Valbona Përtej telave me gjemba / Valbona Mitaj Hyka ; red. Ndue Lazri.

– Tiranë : Ada, 2022

140 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-90-2

1.Letërsia shqipe  2.Rrëfime vetjake

821.18 -94