Autori: Viron Kona

“Shitësi i vogël i kekëve”1,

Novelë për fëmijë

 

Redaktor: Sejdo Harka

Redaktor letrar: Prof. Murat Gecaj

Recensentë: Sokol Demaku,

Bashkim Saliasi

Piktore: Eni Jakupi

 

@ Gjitha të drejtat janë të autorit

ISBN… 978-9928-244-72-7

 

Kontakt me autorin:

konaviron@yahoo.com

Cel: 0692499995

 

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë mars 2018

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Kona, Viron Shitësi i vogël i kekëve : novelë për fëmijë / Viron Kona ; red. Sejdo Harka. – Tiranë : Ada, 2018

64 f. ; 17×24 cm.

ISBN 978-9928-244-72-7

1.Letërsia shqipe  2.Letërsia për fëmijë

3.Tregime dhe novela

821.18 -93 -32