Një tjetër libër interesant tek botimet ADA.

 

 

Titulli: Sikur të

Autor: Gerta Bandilli

Redaktor: Arjan Kallço

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

©Të gjitha të drejtat i përkasin autores

 

ISBN: 978-9928-326-12-6

Botimi i parë, 2020

Formati : 14x20cm

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr.Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, qershor 2020

 

Katalogimi në botim BK Tiranë

Bandilli, Gerta

Sikur të mos ishte shtator : poezi /

Gerta Bandilli. – Tiranë : Ada, 2020

52 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-12-6

1.Letërsia shqipe  2.Poezia

821.18 -1