Një libër tjetër interesant vjen nën logon e shtëpisë botuese “ADA”

 

Natën nuk e kishte pëlqyer asnjëherë. I dukej sikur humbiste në fëshfërimat e drurëve që nuk frynin erën e pyllit, por frymën e tyre mistike. Ajo varte errëtinë me krahët e ngathët kudo nëpër qytet, aq sa asaj i dukej sikur shndërrohej në hije dhe vërtitej rreth saj.  Sytë e përmbyllur në pak sekuenca shfaqnin atë, i cili largohej përherë e më shumë iluzionit të krijuar, për t’u shndërruar më pas në një tjetër pamje e formë. Avitej përherë e më afër memories me një ndriçim të bukur që shpërndante mjegullat e fshehta. Silueta që ajo shikonte dhe zgjaste krahët për ta përqafuar, kryqëzohej atyre hekurave, në përpjekje për të shkallmuar dhe liruar shpirtin e saj të lirë…

 

 

Titulli: Stuhia – Novelë

Autore: Ana Toma

Redaktor: Agron Shele

Recesent: Zylyftar Bregu

Korrektor Letrar: Elona Meço

Arti grafik: Irina Hysi MA

 

Botimi i parë: 2020

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

ISBN: 978-9928-326-42-3

 

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, dhjetor 2020

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Toma, Ana

Stuhia : Novelë / Ana  Toma; red. Agron Shele.

– Tiranë : Ada, 2020

128 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-42-3

1.Letërsia shqipe         2.Novela

821.18 -1