Një tjetër libër nga shtëpia botuese ADA këtë javë:

 

Të dua Eva!

Novelë

 

Autore: Myzejen Bajraktari

Redaktoi: Kujtim AGALLIU

 

 

Botimi i parë: 2021

 

ISBN: 978-9928-326-90-4

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, gusht 2021

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

 

Të gjitha librat e botuar te shtëpia botuese ADA

mund t’i gjeni në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Bajraktari, Myzejen

Të dua Eva : novelë / Myzejen Bajraktari ;

red. Kujtim Agalliu. – Tiranë : Ada, 2021

100 f. ; 20cm.

ISBN 978-9928-326-90-4

1.Letërsia shqipe      2.Tregime dhe novela

821.18 -31​