Të mos humbasim me botën!

– poezi dhe fabula-

Autori:  Vangjelizmo

Redaktoi – Tomas Menkshi

Reçensent – Erget Cenolli

Punoi në kompjuter – Tomas Menkshi

Kopertina – Erviola Cenolli

Botimi i parë,  2021

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

©Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall. 32. Ap. 7

Cel: 068 22 190 16

www.botimetada.com

Tiranë,  shtator 2021

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Vangjelizmo

Të mos humbasim me botën! : poezi dhe fabula Robert Vangjeli (Vangjelizmo).

– Tiranë : Ada, 2021

100 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-95-9

1.Letërsia shqipe    2.Poezia   3.Fabula

821.18 -1

821.18 -191​