Një libër me vargje dhimbje. Një libër me vargje për një të ri, që e donte jetën e u shua në lulen e saj.

 

…Me humbjen e tij ai la shumë plagë në familjen e tij, tek babai, nëna dhe vëllezërit, të cilët e ndjejnë shumë dhimbjen për humbjen e birit të tyre. Prandaj në kujtim të tij shprehen në këtë botim dhimbjet që nuk shuhen kurrë në jetë.

 

Titulli: Trishtim dhe dhimbje

Autor: Petrit Mera

 

Formati: 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

 

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, nëntor 2022

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Mera, Petrit

Trishtim dhe dhimbje : vargje shpirti /

Petrit Mera. – Tiranë : Ada, 2022

156 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-80-3

1.Letërsia shqipe    2.Poezia                       821.18 -1