… Atë çast që të tjerët e quanin «Ora e fundit», Dini e imagjinonte si fillimin e një jete të re. Por sesi, e se çfarë jete do të qe, as ai vetë nuk gjente një përgjigje të qartë. Me ç’dukej, ky mister do të mbetej ende i pazbuluar për disa kohë…

 

Titull: Vdekja e mortit

Autor: Fitim Sula

Ballina: Skulpturë në dru (pa titull)

Fitim Sula

 

Botimi i parë: 2023

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

ISBN: 978-9928-398-49-9

 

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, shtator 2023

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Sula, Fitim

Vdekja e mortit : roman / Fitim Sula.

– Tiranë : Ada, 2023.

184 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-398-49-9

1.Letërsia shqipe 2.Romane

821.18 -31