Në treg numri më i fundit i revistës “OBELISK”

OBELISK Nr. 215
NË KËTË NUMËR:

-Për më shumë përgjegjësi e kujdes për gjuhën shqipe
Nga Gjovalin Shkurtaj

-Dritë në shtjellën e shpirtit njerëzor
Nga (Hamdi) Erjon Muça

-Cikël poetik nga:

Basir Bushkashi
Ahmet Mehmeti
Flora Meçaj
Delina Kreka
Kujtim Hajdari
Lumturi Plaku

-Estetikë motivesh në poezinë e Ton Zmalit
Nga Agim Basha

-Poezia e Shefki Karadakut
Nga Konstandin Dhamo

-Tregim-Rrugëtim me pulëbardhat
Qemal Cenaj

Organ i Shtëpisë Botuese”ADA”
www.botimetada.com
Periodike letraro-artistike
Viti XI-të i botimit – Nr.215
MARS 2019
Del në datë 15 të çdo muaji.

Rregjistruar në ISSN
International Centre 45
rue de Turbigo, 75003 PARIS
FRANCE
ISSN: 2225-7896

Adresa e redaksisë:
Rruga : Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
cel: +355 68 221 9016

e-mail: rlushi@yahoo.it
Revistën “Obelisk” mund ta gjeni në të gjitha pikat e shitjes së gazetave dhe në libraritë kryesore në Shqipëri (me çmim 100 lekë), në Kosovë (me çmim 1 euro), e në Greqi (me çmim 1 euro).
“Obelisk” mund ta lexoni edhe në internet në adresën:
www.botimetada.com
Abonimet Europë: 1 vit – 15 euro+pp,
Amerikë: 1 vit – 20 usd+pp.
Për çdo vërejtje, sugjerim apo bashkëpunim kontaktoni në
e-mail: rlushi@yahoo.it

Numri i llogarisë – BKT Bank
Nr. Llogarie: AL02 2051 1650 0018 34SA VAID ALLA
Shtypet në shtypshkronjën
e Shtëpisë Botuese “ADA”
Tel: +355 4 450 53 12

Tiranë 2019
Tirazhi: 500 copë