OBELISK 237

 

Letër vetvetes

–  NOBELISTË NË OBELISK – DARIO FO

 

TREGIM

 

– Udhëtari dhe Diogjeni

Nga Edmond Shallvari

– Me vështrim përtej detit

Nga Pali Shtëmbari

 

POEZI NGA:

 

Alma Zenellari

Ersiljo Muçollari

Dante Maffia

Briken Zenuni

Muhamet Nela

Sokrat Kotherja

Floresha Zyberi(Qyra)

Niku Romallari

Inida Brahimi

Leta Guranjaku

 

Cikël poetik nga  FATMIR MUSAI

 

 

Nga botimet ADA
Refleksion rreth librit

“Nomadja e Drinit”

të poetes Pranvera Drita Gjoni-

Nga Ndue Dragusha

 

FABULA

nga Besnik L. Caka

 

Miq  nË  obelisk

Cikël poetik nga  Gabriella Paci