Obelisk 238
Organ i Shtëpisë Botuese”ADA”
www.botimetada.com
Periodike letraro-artistike
Viti XIII-të i botimit – Nr.238
MAJ 2021
Del në datë 15 të çdo muaji.
Rregjistruar në ISSN
International Centre 45
rue de Turbigo, 75003 PARIS
FRANCE
ISSN: 2225-7896
Adresa e redaksisë:
Rruga : Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
cel: +355 68 221 9016
e-mail: rlushi@yahoo.it
Revistën “Obelisk” mund ta gjeni në të
gjitha pikat e shitjes së gazetave dhe
në libraritë kryesore në Shqipëri (me
çmim 150 lekë), në Kosovë (me çmim
2 euro), e në Greqi (me çmim 2 euro).
“Obelisk” mund ta lexoni edhe në
internet në adresën:
www.botimetada.com
Abonimet Europë: 1 vit – 25 euro+pp,
Amerikë: 1 vit – 30 usd+pp.
Për çdo vërejtje, sugjerim apo
bashkëpunim kontaktoni në
e-mail: rlushi@yahoo.it
Nr. llog. B.K.T
Lekë: 515001834
IBAN – AL0220511650001834VAIDALLA
Shtypet në shtypshkronjën
e Shtëpisë Botuese “ADA”
Tiranë 2021
Tirazhi: 250 copë