ÇORODITJE

ÇORODITJE (Poezi-Satirë-Fabul ) -Autore: Dava Nikolli -Redaktore & korrektore: Vjollca Shurdha -Kopertina: Alfred Gjoka -Botim i parë -NB/.Redaktimi e korrektimi i këtij libri është bërë në bazë të liçencës poetike. ISBN: 978-9928-223-30-2 Përgatiti për botim: Roland Lushi © Të gjitha të drejtat janë të autores Shtëpia Botuese “ADA” Rruga: Nasi Pavllo Nr.20 E-mail: rlushi@yahoo.it Cel: [...]

ÇORODITJE2019-03-21T21:52:13+01:00